Tradiční a moderní varovné systémy pro města a obce, do nichž se vyplatí investovat

Včasné varování obyvatelstva v případě živelných pohrom a dalších nenadálých a rizikových událostí je jedním z hlavních důvodů, proč by obce měly neustále udržovat v provozu obecní drátové rozhlasy. Navíc je vhodná doba investovat také do modernějších prvků, díky nimž se dají včas detekovat případné potíže a zabrání se s jejich pomocí škodám na majetku a zdraví osob.

Obecní rozhlas

Základem bezpečnostního a varovného systému každé obce má být obecní rozhlas. Stále hraje prim jeho drátová verze, byť v posledních letech často dochází k náhradě za bezdrátové modely. Díky obecnímu rozhlasu se každopádně občané zavčasu dozvědí o případných nebezpečích, která jim hrozí. Svoji důležitou roli obecní drátový i bezdrátový rozhlas sehrává také v okamžiku, kdy například dojde k výpadkům na elektrické síti, nefungují mobilní sítě, internet a další moderní technologie, z nichž jsme si už zvykli čerpat informace rychle a prakticky odkudkoliv.

Důležité varovné systémy

Mezi hlavní varovné systémy, které by neměly chybět ve městech i v menších obcích, patří především elektronická siréna. Ta upozorňuje na možná rizika, pokud jde o bezpečnost lidí. Používá se například při požárech, chemických katastrofách, povodních apod. Moderní elektronické sirény dokážou pracovat nezávisle na centrální rozvodné síti elektřiny, navíc je lze snadno napojit přes vzdálený přístup do rozhlasových ústředen. Dalším praktickým prvkem jsou pak například různé lokální výstražné systémy, k nimž se řadí především srážkoměry.

Výše uvedená zařízení a systémy v tuzemsku instaluje společnost EL-MIK, jejíž historie sahá už do první poloviny devadesátých let minulého století, má tudíž s ozvučovací technikou a varovnými systémy bohaté zkušenosti, vizte https://elmik.cz/produkty/varovny-system/. Dokáže rovněž zajistit ozvučení hal, kulturních domů, nádražních budov, ale také například dodává a montuje kamerové systémy a telefonní ústředny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *