Opravy kanalizace s minimální dobou odstávky

Pokud se dlouhodobě trápíte s ucpáváním odpadu ve vaší domácnosti, nabízí se jediné efektivní řešení, jímž je oprava kanalizace. Jelikož se jedná o velmi náročnou záležitost vyžadující patřičné zkušenosti a znalosti, neměli byste se do ní pouštět svépomocí. Odborníci vám totiž ušetří nejen čas, ale hlavně nervy a peníze.

Pro jaký typ opravy se rozhodnout?

Opravy kanalizace se dají provést dvěma způsoby. Tím prvním je klasický výkop, při němž bohužel vzniká spousta nepořádku a odpadu. Po dobu výkopu nelze kanalizaci používat. Oproti tomu bezvýkopové opravy kanalizace jsou rychlou a šetrnou cestou, jak dát poškozenou kanalizaci během krátkého časového úseku do pořádku. Navíc se jedná o finančně mnohem méně nákladnou variantu, protože není zapotřebí nákladných výkopových prací.

Vsaďte na moderní techniku

Při přípravě bezvýkopové opravy je zapotřebí provést nejprve monitorování kanalizace. To se provádí za pomoci kanalizačního robota, jenž zjistí aktuální stav kanalizace. Dokáže včas detekovat havarijní situace, díky čemuž lze účelně naplánovat budoucí investice související s obnovou kanalizační sítě. Dle typu budovy se rozlišuje několik variant monitorovacích zařízení. K monitoringu domovních kanalizací se používají nástrčné kamery, u složitějších kanalizačních systémů se osvědčily mobilní kanalizační zařízení. Zaměřují se na přesazené přípojky, odstranění cizích těles v potrubí, prorůstajících kořenů a zateklého betonu, připravují kanalizaci k sanaci atd.

Nejpoužívanější metoda čištění stokových sítí

Vysokotlaké čištění efektivně zbaví kanalizaci cizích předmětů a sedimentů. Během tohoto čištění je proplachovací voda čerpána do trysky, odkud dynamický proud, jenž lze libovolně regulovat, zapříčiní uvolnění zaneseného místa. Veškeré ucpávky a usazeniny jsou pak odtokem odstraněny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *