Znáte tyto zkratky ve stavebnictví?

V textových a doprovodných zprávách stavebních dokumentací se často vyskytují zkratky pojmů, které jsou pro odborného čtenáře dobře známé a srozumitelné. Pro lajckou veřejnost může být někdy problém se v těchto různých druzích zkratek zorientovat, mají často jiný význam, než se na první pohled zdá. V článku si rozebereme nejčastější druhy zkratek ve stavebnictví, se kterými se můžete na  stavebních výkresech a v jiných textových zprávách setkat.

Základní pojmy 

Proces výstavby všech staveb v České republice se řídí stavebním zákonem – SZ. Stavební zákon kromě celého procesu realizace stavby, od jejího návrhu až po samotnou výstavbu, se rozděluje podle druhu na pozemní stavby – PS a inženýrské stavby – IS.

Mezi pozemní stavby (PS) patří bytové domy – BD a rodinné domy – RD. Za inženýrské stavby (IS) se považují stavby jakékoliv technické infrastruktury – TI. Jsou to rozvody elektrických sítí, kanalizací, vody. Do skupiny inženýrských staveb taktéž spadají projekty pozemkových úprav – PPÚ.

Od návrhu po povolení stavby

První krok k získání stavebního povolení – SP je vypracování projektové dokumentace – PD. Projektovou dokumentaci vypracuje stavebníkem vybraný projektant.

Každý projektant může používat jiné cad programy dle svých vlastních preferencí. Co však mají všechny programy na kreslení je to, že patří do skupiny CAD programů.

Zkratka CAD  – computer aided design má původ v angličtině a v překladu znamená počítačem podporovaný návrh. Může to být jakýkoliv návrh – stavba nebo klidně součástka, na kterou bylo použité technické kreslení a počítačový program na kreslení.

Cad programy mohou fungovat online nebo formou interního programu v počítači po zakoupení licence. Licence některých Autocad programů se dá zakoupit natrvalo za jednorázový poplatek, taková Autocad alternativa je například GstarCad. Za programy od Autodesk, například Autocad LT musíte platit formou paušálu opakovaně..

Téměř všechny druhy projektových dokumentací jsou vypracované ve 2D cad programech. Návrhy ve 3D se ve stavebnictví používají nejčastěji na požádání klienta, který si podle nich umí lépe vybrat projekt domu nebo dizajn interiéru.

Stavba musí zapadat do územního plánování obce nebo města 

Stavební zákon má dvě části: územní plánování – ÚP a stavební pořádek – SP. Každé město a obec má svůj vlastní územní plán, podle kterého se řídí výstavba v dané lokalitě. Stavební plánování má za úlohu zařídit, aby zastavěné území tvořilo souměrný celek s nějakými pravidly.

Například, aby ve středu obytné zóny s rodinnými domy nevyrostl bytový dům s deseti poschodími a podobně. Každý nový projekt musí projít územním konáním – ÚK, součástí kterého je dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR a výsledkem územního rozhodnutí – ÚR.

V dokumentaci pro územní rozhodnutí se dále můžete setkat s těmito zkratkami:

ÚP – územný plán 

PÚR ČR – politika územního rozvoje ČR

ÚP R – územný plán regiónu

ÚPD – územnoplánovacia dokumentácia

ÚÚP – úřad územního plánování

US – urbanistická studie

ÚPN Z – územní plán zóny 

ÚPO – územní plán obce 

ÚPP – územně plánovací podklad 

ÚP R – územní plán rajónu 

ÚPR Z – územní projekt zóny US – urbanistická studie 

ÚS – územní studie 

ÚÚP – úřad územního plánování ÚÚR – Ústav územního rozvoje 

k.ú. – katastrální území

LV – list vlastníctví

Realizace stavby

Po úspěšném absolvování územního konání je na projet otevřené stavební konání – SK, jehož nevyhnutelnou součástí je dokumentace pro stavební povolení DSP a výsledek stavebního povolení – SP.

V projektové dokumentaci (PD) se dále můžeme setkat se zkratkami:

V projektovej dokumentácií (PD) sa ďalej môžeme stretnúť so skratkami:

GP – generální projektant

HIP – hlavny inženýr projektu

DPS – dokumentácia pro provedení stavby

V realizačním projektu (RP), který je součástí realizace stavby (RS) se nachází zkratky:

AD – autorský dozor

SV – stavbyvedoucí

SD – stavební dozor

Toto jsou nejběžnější zkratky, se kterými se můžete ve stavebnictví potkat při realizaci jakékoliv stavby. Měli by je znát všichni, kteří se rozhodli pro stavbu nové nemovitosti, nebo renovaci starší stavby. Ulehčí vám to komunikaci se stavebním úřadem, projektantem a pomůže vám to se orientovat v často složitých stavebních projektech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *